Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassAFC302C67F334B9C97FBC7F0710E4F55>Cháu sắp tốt nghiệp đại học y Thái Bình vào tháng 6 năm nay.Cháu muốn hỏi năm nay sở mình có tuyển dụng công chức ngành dược không ạ?Cháu rất mong câu trả lời của sở.Cháu xin cảm ơn</div>
Nguyễn Thị Nhâm
Tiêu ĐỘng-BÌnh Lục-Hà NAm
26/04/2014

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Xây dựng đề án, kế hoạch tuyển dụng công chức thuocj vai trò của Sở Nội vụ. Năm 2014, Sở Y tế Hà Nam không có nhu cầu tuyển dụng công chức ngành dược. Tuy nhiên, hiện nay Ngành Y tế đang xây dựng Đề án tuyển dụng viên chức có trình độ bác sỹ, dược sỹ đại học để bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Sau khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tuyển dụng bác sỹ, dược sỹ đại học bổ sung cho các đơn vị. Kế hoạch và các văn bản có liên quan đến tuyển dụng bác sỹ, dược sỹ đại học năm 2014 sẽ được thông báo trên các phương tiên thông tin đại chúng của tỉnh; niên yết công khai tại Sở Y tế. Đề nghị và thương xuyên theo dõi các thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của Sở Y tế để được biết, tham gia tuyển dụng nếu có nhu cầu và đáp ứng đủ các yêu cầu của đề án tuyển dụng đã được phê duyệt.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp