Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass1F0F2AAB986D472485A3760FC7A51BCE>Tôi được bố mẹ cho thừa kế đất ở, tôi đã làm sổ đỏ nhưng sổ đỏ đó đứng tên cả hai vợ chồng tôi, xin hỏi trong sổ đỏ ghi tên chồng tôi trước tên tôi sau nếu có tranh chấp thì có ảnh hưởng gì đến quyền lợi của tôi sau này không, và nếu phân chia tài sản thì đất mà tôi được thừa kế từ bố mẹ sẽ được phân chia như thế nào?</div>
Vũ Xuân Thanh
Trần Hưng Đạo, Phủ Lý
23/05/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: 1. vấn đề thứ nhất Theo quy định tại Điều 48 luật đất đai năm 2003, Thông tư 17/2009/TT-BTNMT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT thì: Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai vợ chồng thì ghi họ tên, năm sinh và số giấy chứng minh nhân dân (nếu có), địa chỉ thường trú của cả vợ và chồng. Như vậy Trong Giấy chứng nhận quyền sdd (sổ đỏ) ghi tên chồng bạn trước, tên bạn sau không ảnh hưởng tới quyền sử dụng đất của bạn; 2. Vấn đề thứ hai bạn hỏi là: nếu phân chia tài sản thì quyền sử dụng đất của hai vợ chồng bạn thực hiện hiện như thế nào? Theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 thì có hai trường hợp xảy ra: - Khi hôn nhân tồn tại, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản; nếu không thoả thuận được thì có quyền yêu cầu Toà án giải quyết. Việc chia tài sản chung của vợ chồng nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ về tài sản không được pháp luật công nhận. (điều 29 luật Hôn nhân gia đình) - Trong trường hợp vợ chồng ly hôn Việc chia quyền sử dụng đất ở thực hiện theo Nguyên tắc: + Tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi, nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập; + Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; + Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập; + Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp