Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass7EE8B85E3477436BBAA70E108441DA52>Các anh chị cho em hỏi trên cổng thông tin điện tử của tỉnh có chương trình cấp phép xây dựng (đặc biệt là phần đăng ký hồ sơ) đã đi vào hoạt động chính thức chưa ạ?</div>
Ngọc Anh
hà nam
24/05/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Sở Xây dựng đã xây dựng xong hệ thống cấp phép xây dựng và có thể sử dụng được nhưng hiện nay chúng tôi đang nâng cấp máy chủ cài đặt hệ thống này vì vậy hệ thống tạm thời ngừng hoạt động. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thiện để các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng. XIn cảm ơn bạn đã quan tâm.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp