Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass87B9FA5744354FBCBF16A4D6F9254F4B>Trong nam 2010 Cuc thi hanh an dan su tinh Ha Nam da to chuc ky thi tuyen cong chuc chuc chua ? Neu chua thi khi nao se thi tuyen , vao thang may ?</div>
Doan Phuong Thuy
0983919706
My Duc- Ha Noi
10/09/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo Luật Thi hành Dân sự thì câu hỏi của bạn không thuộc thẩm quyền trả lời của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Đề nghị bạn liên hệ với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam theo số điện thoại: 03513852779.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6060
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6046
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp