Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tôi là người dân ở xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm. Nhưng hiện nay đang sống tại Biên Hòa Đồng Nai. Hiện tại tôi muốn về quê làm kinh tế trang trại, qua 1 lần hỏi tôi được biết đất quê tôi không được phép chuyển đổi cơ cấu. Nay tôi muốn hỏi tỉnh có cơ chế cho việc phát triển kinh tế trang trại không, ví dụ như tỉnh có đất cho thuê hay hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.
Nguyễn Văn Khánh
Liêm Túc - Thanh Liêm
08/10/2018
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5679
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:0
Câu hỏi đã trả lời:5679
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính
  • Rừng
  • Thủy sản