Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassF388BFD6CB9441F1827821CD9D2769E0>Hiện nay Mẹ tôi và bác tôi cùng được hưởng một lô đất diện tích là 50m2. Mỗi người được chia một nửa nhưng vì diện tích mỗi người được hưởng không đủ để tách thành sổ đỏ riêng. Vậy mẹ tôi và bác tôi muốn cùng đứng tên trong sổ đỏ đó thì có được không? </div>
Đào Thị Hồng Diễm
Phủ Lý, Hà Nam
22/06/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Tại khoản 3 điều 48 Luật đất đai năm 2003 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng. Trường hợp thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho từng cá nhân, từng hộ gia đình, từng tổ chức đồng quyền sử dụng”. Tại khoản 2 điều 3 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định: “Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất, từng chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất”. Như vậy theo quy định trên thì mẹ và bác của bạn mỗi người sẽ được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên chung của hai người đối với thửa đất đó.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp