Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass75832D6351A34A6FAD537597C9B23959>Tôi thành lập trang báo điện tử hanamnews.com và muốn lấy nguồn tin từ trang web hanam.gov.vn và mỗi tin đều được ghi rõ nguồn hanam.gov.vn vậy xin hỏi như vậy có được không ?</div>
Trịnh Văn Mạnh
01683344033
Đồng hóa - Kim bảng -Hà Nam
24/06/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Khi bạn đăng tin của một trang web bất kỳ nào mà có trích dẫn nguồn tin hoàn toàn phù hợp với quy định
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5786
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5784
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp