Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass0DB9CADFF3C74A2C8C5D9F4521DF0579>xin anh (chi)cho biet tinh ta da to chuc thi tuyen cong chuc khoi nganh nong - lam - ngu nghiep chua a? neu chua thi bao gio co dot tuyen? xin chan thanh cam on !!</div>
tran thi nhan
0977825990
Thanh nghi - Thanh liem - Ha nam
09/07/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Việc tuyển dụng công chức, viên chức thuộc khối ngành Nông - lâm - ngư nghiệp do UBND tỉnh và Sở Nội vụ quản lý, Sở Nông nghiệp & PTNT không có chức năng tuyển dụng. Hiện tại, UBND tỉnh, Sở Nội vụ chưa có văn bản chính thức về việc thi tuyển công chức ngành nông,lâm,ngư nghiệp năm 2011./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp