Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassA3BB6EBBDCDA43F996211F2DEB1F805E>Tôi thấy trên địa bàn huyện đã lắp đường ống dẫn nước cho một số xã từ rất lâu (khoảng 1 năm) nhưng đến nay vẫn chưa thấy có thông tin gì về việc cung cấp nước sạch cho dân. Tôi muốn hỏi đến khi nào thì người dân của các xã đã được lắp ống dẫn nước có thể được cung cấp nước sạch?</div>
Lê Công Ty
Xã Bối Cấu, Bình Lục, Hà Nam
15/09/2010

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:Hiện đã có hệ thống ống nước sạch của Nhà máy nước xã Hững Công đã cấp cho các xã Hưng Công, Bối Cầu, An Nội, Ngọc Lũ 

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5970
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5956
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp