Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass72BC4331C84F41489FB647584C33C370>Trước đây tôi làm ở 1 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn TP Phủ Lý, tôi được công ty đóng BHXH đầy đủ, vợ tôi làm tự do, và tôi đã nhờ qua công ty tôi để đóng BHXH cho vợ tôi theo diện vợ tôi cũng là nhân viên của công ty. Nay tôi cũng nghỉ làm về kinh doanh tự do tại gia đình. Vậy vợ chồng tôi có thể tiếp tục tham gia đóng BHXH tự nguyện tiếp nối vào sổ BHXH đang có được không? Vợ chồng tôi cần phải làm những thủ tục giấy tờ như thế nào? Khi đóng BHXH tự nguyện như vậy thì bao lâu khi về già chúng tôi sẽ được hưởng chế độ hưu trí (2 vợ chồng tôi đã đóng BHXH theo Hợp đồng LĐ của công ty cũ của tôi là 7 năm từ 2003 đến tháng 4/2011). Xin chân trọng cảm ơn! </div>
Phạm Đình Phong
Duy Tiên - Hà Nam
18/08/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

- Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 2 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ; Phần I Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - TB và XH quy định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ, không thuộc diện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng; cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố; người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân; người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã nhận bảo hiểm xã hội một lần; người tham gia khác.

- Theo quy định Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội; Điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ; khoản 1 mục 1 Phần II Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - TB và XH, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên;

+ Nam từ đủ 55 tuổi trở lên, nữ từ đủ 50 tuổi trở lên đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đó có tổng thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

+ Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đó có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp sau:

* Nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên;

* Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi đã có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên hoặc nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi đã có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên mà chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì được đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu hằng tháng.

- Điểm a khoản 6 mục 1 Phần II Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ Lao động - TB và XH về tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí đối với người trước đó đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định như sau: người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước đó đã có thời gian tham gia bảo  hiểm xã hội bắt buộc và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của cả hai loại hình bảo hiểm xã hội (gọi chung là thời gian đóng bảo hiểm xã hội).

Theo nội dung trình bầy, vợ chồng anh chị đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trình tự và thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đề nghị anh chị liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn cụ thể.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp