Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
UBND huyện có tổ chức thi tuyển công chức trong lĩnh vực nào không? Hay chỉ ở tỉnh mới có thẩm quyền tuyển dụng cán bộ, công chức? Nếu như vậy thì bao nhiêu lâu lại có đợt tổ chức thi tuyển.
Đinh Thu Ngân
Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
15/09/2010
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước