Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi muốn hỏi TÌNH TA CÓ CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MÃ NGẠCH 01009 CHO NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC KHI HỌC SANG THƯ VIỆN THIẾT BỊ KHÔNG. nẾU CÓ THÌ THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO
Nguyễn Thị Nguyệt
Hoàng Nam - Nghĩa Hơng - Nam Định
01/09/2011
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5631
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5630
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp