Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass90329BBFB7B2452B8B43E953E9EA6990>Tôi đóng bảo hiểm được hơn 2năm.Mức đóng bảo hiểm xã hội bao gồm BHYT của tôi mỗi tháng là:1.050.000đ*26,5%.Nay tôi nghỉ sinh con.Vậy cho tôi hỏi mức trợ cấp BHXH của tôi là bao nhiêu và trong thời gian nghỉ chế độ thai sản tôi có phải đbảo hiểm không?</div>
Nguyễn Thị Ninh
0943038957
Liêm chính - Phủ Lý - Hà Nam
05/09/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

- Tại khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con: người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con.

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội, khoản 1 Điều 15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được quy định như sau:

+ 4 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

+ 5 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kể cả làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở những nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

+ 6 tháng đối với lao động là người tàn tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

          + Trường hợp sinh một lần từ 2 con trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc nêu trên thì tình từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con lao động nữ được nghỉ thêm 30 ngày.

- Theo quy định tại Khoản 5 Mục II Phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - TB và XH thì mức hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con được tính theo công thức sau

 

Mức hưởng khi nghỉ việc sinh con hoặc nuôi con nuôi

=

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc

x

Số tháng nghỉ việc sinh con hoặc nghỉ nuôi con nuôi theo chế độ

- Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội, khoản 3 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 bổ sung khoản 8 mục II phần B thông tư số 03/2007TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - TB và XH quy định khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi ngoài thời gian nghỉ việc, người lao động còn được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

- Khoản 6 Mục II Phần B thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 quy định trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, người lao động nếu không hưởng tiền lương, tiền công tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5786
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5784
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp