Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass248F4D07803E42589FBB9FF4CA0BB15C>Tôi tốt nghiệp Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp ngành địa chính khoa quản lý kinh tê năm 2009-2011 nay tôi muốn được làm việc tại quê hương của mình nhưng do chế độ và yêu cầu không cho phép. vậy nếu tôi muốn thi công chức thì như thế nào?</div>
nguyễn thị hà
0975722002
xóm 5 nguyễn uý kim bảng hà nam
08/09/2011
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng UBND Tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5786
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5784
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp