Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
khi học xong ngành điện tử viễn thông,tốt nghiệp bằng khá, khoa công nghệ thông tin thuộc đại học thái nguyên khi về tỉnh làm việc thì cơ hội việc làm thế nào?và có thể làm việc ở đâu trong tỉnh?
Ngô Thế Thiện
trịnh xá-bình lục-hà nam
15/09/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Trong những năm qua, chính sách thu hút nhân lực là cử nhân, kỹ sư (đặc biệt là tốt nghiệp loại giỏi) tại các trường đại học về công tác tại Hà Nam đã được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Ngày 08 tháng 6 năm 2009, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng; chính sách thu hút nguồn nhân lực cao trong đó tại Điều 7 nêu rõ: Đối với các sinh viên tốt nghiệp hệ công lập chính quy đạt loại giỏi, loại xuất sắc có chuyên ngành phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức (không phải qua thi tuyển) và được hưởng 100% lương của ngạch được bổ nhiệm. Thông tin về tuyển dụng nhân lực vào làm việc tại các cơ quan nhà nước được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam) vào các kỳ thi tuyển công chức, viên chức. Ngoài ra, với sự ứng dụng mạnh mẽ về công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất kinh doanh thì nhu cầu tuyển dụng nhân lực điện tử viễn thông và công nghệ thông tin của hơn 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là không nhỏ. Bạn có thể chủ động liên hệ trực tiếp với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam để được tư vấn, thi tuyển, hợp đồng lao động.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính