Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassEABF254792834DEF841603224A021A22>Cho em hỏi khi nào xét tuyển công chức ngành giáo dục? điều kiện xét tuyển như thế nào? năm nay em mới ra trường muốn đi xin việc vào Trường Trung học cơ sở thì em nộp đơn vào đâu?</div>
Bùi Thu Hường
Hoà Mạc, Duy Tiên, Hà Nam
16/09/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: - Thứ nhất, việc xét tuyển viên chức ngành GD&ĐT tiến hành vào đầu tháng 7 hàng năm (đối với những năm học có nhu cầu tuyển dụng) theo Quy định tại Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về phân cấp tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT. - Thứ hai, về điều kiện dự tuyển sẽ có trong thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện Duy Tiên được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại phòng GD&ĐT và Phòng Nội vụ huyện. - Thứ 3, Sinh viên mới ra trường có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các ngạch viên chức giáo viên có chỉ tiêu tuyển dụng (ban, môn) sẽ nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT huyện.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp