Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi muốn hỏi lịch thi tuyển công chức chuyên ngành công nghệ thông tin năm 2011 của tỉnh là khi nào và điều kiện tham gia cần những yêu cầu gì?
Nguyễn Thị Kim Dung
Duy Tiên - Hà Nam
03/10/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sNội dung bạn hỏi ko thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Đề nghị bạn chuyển câu hỏi này đến Sở Nội vụ tỉnh Hà Namau:
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5512
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5511
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính