Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi được biết tháng 11/2011, tỉnh Hà Nam có tổ chức tuyển dụng công chức cấp tỉnh. Vậy khi nào có thông báo cụ thể về chỉ tiêu và tiêu chí tuyển dụng cũng như thời hạn nộp hồ sơ? Thông tin tuyển dụng công chức sẽ được thông báo trên các phương tiện nào?
Nguyễn Bình Nguyên
Thanh Lưu - Thanh liêm - Hà Nam
03/10/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Kính mời bạn xem trên Đài phát thanh truyền hỉnh tỉnh, Báo Hà Nam, Website tỉnh Hà Nam và niêm yết tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5512
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5511
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính