Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
tôi tốt nghiệp ĐH năm 2011 có nguyện vọng về hà nam làm việc,tôi muốn được tỉnh sắp xếp công việc phù hợp với chuyên ngành mình học,tôi có thể liên hệ và nộp hồ sơ tại đâu
đỗ thị liên
hợp lý-lý nhân-hà nam
12/10/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn có thể nộp tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5685
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5684
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính