Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi đang làm công tác văn thư tại cơ quan nhà nước và hưởng lương bậc 3 là 2,26 ngạch cán sự, thời hạn nâng lương tiếp theo từ 01/2009. Tháng 10/2010 tôi có bằng Đại học thì tôi có được chuyển ngạch không? Sau khi chuyển ngạch tôi được bậc mấy? Hệ số bao nhiêu?
Nguyễn Minh H
Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
16/09/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: - Căn cứ Điều 43 - Luật Cán bộ Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định về chuyển ngạch công chức; - Căn cứ Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Chuyên viên của Bộ Nội vụ quy định về chức trách của chuyên viên; - Căn cứ Khoản 1 - Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định các căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức. Đối chiếu với các quy định trên thì công dân Nguyễn Minh H không được chuyển ngạch vì vẫn làm công tác văn thư tại cơ quan cũ và cũng không được thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5631
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5630
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính
  • Doanh nghiệp