Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassFCBFFFE49B1D48A2BD260486899C0F19>Tôi đang làm công tác văn thư tại cơ quan nhà nước và hưởng lương bậc 3 là 2,26 ngạch cán sự, thời hạn nâng lương tiếp theo từ 01/2009. Tháng 10/2010 tôi có bằng Đại học thì tôi có được chuyển ngạch không? Sau khi chuyển ngạch tôi được bậc mấy? Hệ số bao nhiêu? </div>
Nguyễn Minh H
Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
16/09/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: - Căn cứ Điều 43 - Luật Cán bộ Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định về chuyển ngạch công chức; - Căn cứ Tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch Chuyên viên của Bộ Nội vụ quy định về chức trách của chuyên viên; - Căn cứ Khoản 1 - Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định các căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức. Đối chiếu với các quy định trên thì công dân Nguyễn Minh H không được chuyển ngạch vì vẫn làm công tác văn thư tại cơ quan cũ và cũng không được thi nâng ngạch lên ngạch chuyên viên.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp