Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Em muốn hỏi Tỉnh mình tổ chức thi công chức vào tháng mấy?
Nhữ Thị Tươi
Nham Kênh - Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
22/10/2011
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5418
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5417
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Giáo dục phổ thông
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Chính sách nhà nước