Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassFD6AA33CDADB40598E4E3E862EA1A224>1. Tôi là Giám đốc Cty CP tư vấn VIETBUILD ĐKKD số: 0105061874 -ĐC Từ Liêm Hà Nội Nay tôi muốn về tham gia tư vấn khoan khảo sát các dự án xây dựng ở hà nam thì làm như thế nào. 2. Tìm hiểu các ban quản lý dự án như BQLDA các khu CN hay BQLDA đầu tư XD thì tham khảo tại đâu 3. Muốn biết chủ trương đầu tư của tỉnh, huyện thì làm thế nào</div>
Vũ Văn Dương
0984223398
Liêm Sơn - Thanh Liêm - Hà nam
26/10/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Để tham gia tư vấn khoan khảo sát các dự án xây dựng tại tỉnh Hà Nam,đề nghị Quý công ty gửi hồ sơ năng lực của công ty tới Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh (các gói thầu tư vấn khảo sát của các dự án đấu thầu trên địa bàn tỉnh đều được đăng trên Báo đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Để tìm hiểu thông tin về các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, bạn có thể tìm hiểu thông qua Ban quản lý Dự án đầu tư của thành phố Phủ Lý, Ban quản lý các công trình trọng điểm của tỉnh, Ban quản lý Khu đô thị đại học, Ban quản lý các khu đô thị tỉnh Hà Nam ... trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Hà Nam, địa chỉ: http://hanam.gov.vn

Riêng với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, chúng tôi xin được giới thiệu đôi nét như sau:

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có trụ sở tại: Số 209, đường Lê Hoàn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý đầu tư, phát triển và hoạt động đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban quản lý các khu công nghiệp chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan. Ban quản lý các khu công nghiệp có tư cách pháp nhân; được sử dụng con dấu mang hình quốc huy và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động.

Ban quản lý các khu công nghiệp trực tiếp thực hiện quản lý đầu tư, khai thác hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp do tỉnh quản lý được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có tính chất ngân sách nhà nước.

Về cơ cấu tổ chức, Ban quản lý các khu công nghiệp có 01 Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng, phòng Kế hoạch – Đầu tư, phòng Quản lý doanh nghiệp; phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, phòng Quản lý Môi trường – Đất đai; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Để được biết về chủ trương đầu tư của tỉnh Hà Nam, bạn có thể tham khảo tại Chuyên mục Đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, địa chỉ: http://hanam.gov.vn

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5768
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5766
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp