Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassF4B9393E568C4AAFA06EAAFDCBD24001>Chúng tôi là bệnh binh có tỷ lệ bệnh tật 61% đến 81% trở lên. Trong đó có nhiều đồng chí có cả chất độc da cam với thương tật từ 50% trở xuống có được miễn giảm thuế nhà đất không? Và mong nói rõ cho chúng tôi được biết về chính sách miễn giảm này.</div>
Lã Quốc Toản
Đinh Xá, Bình Lục, Hà Nam
17/09/2010

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: 

    Theo qui định thì những trường hợp sau được tạm miễn thuế nhà đất: Đất ở của hộ gia đình thương binh hạng1/4, hạng 2/4; hộ gia đình liệt sĩ (thân nhân liệt sĩ) đang được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước hàng tháng (theo qui định của Nghị định số 5/CP ngày 26-1-1994 và Nghị định số 6/CP ngày 21-1-1997 của Chính phủ); đất xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội, đất ở của người tàn tật, sống độc thân, người chưa đến tuổi thành niên và người già cô đơn không nơi nương tựa không có khả năng nộp thuế.

Những đối tượng này chỉ được miễn thuế một nơi ở duy nhất do chính họ đứng tên. Diện tích đất ở được miễn thuế căn cứ vào diện tích đất thực tế sử dụng của hộ để làm nhà ở, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, đường đi, sân phơi... nhưng không vượt quá hạn mức đất quy định tại điều 54 và điều 57 của Luật Đất đai.

Đất ở của hộ gia đình có thương binh hạng nặng 1/4 và các thương bệnh binh phải nằm điều trị dài ngày tại các trại an dưỡng thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang quản lý mà không có hộ khẩu thường trú tại nhà cùng với bố, mẹ, vợ, chồng hoặc con thì được miễn thuế nhà đất cho một hộ gia đình có thương binh đó.

Hộ gia đình được miễn thuế nhà đất phải làm đơn có xác nhận của UBND xã, phường nơi hộ gia đình ở về quan hệ của gia đình với thương binh đó, đồng thời có ý kiến của người thương binh để hộ gia đình được miễn thuế.

Như vậy các trường hợp thương binh hạng 3/4, hạng 4/4 (mất sức lao động dưới 61%); các trường hợp là bệnh binh (kể cả các trường hợp bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên) thì không được miễn, giảm thuế nhà đất (trừ các trường hợp hộ nghèo được xác định theo chuẩn hộ nghèo tại Quyết định số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 1-11-2000 của Bộ LĐ-TB&XH và các thương bệnh binh phải nằm điều trị dài ngày tại các trại an dưỡng thuộc Bộ LĐ-TB&XH đang quản lý).

Nội dung mà cử tri đã kiến nghị cũng là vướng mắc chung của cử tri cả nước. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp ý kiến các địa phương, các Bộ, ngành có liên quan để sửa đổi, bổ sung chính sách thu thuế nhà đất, trong đó có chính sách miễn, giảm thuế nhà đất cho các đối tượng người có công, đối tượng chính sách xã hội.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp