Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Em muốn hỏi Tỉnh mình tổ chức thi công chức vào tháng mấy?
Nhữ Thị Tươi
Nham Kênh - Thanh Nghị - Thanh Liêm - Hà Nam
26/10/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Dự kiến vào tháng 11, 12 năm 2011 thông báo và tháng 6 năm 2012 sẽ tổ chức thi

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5564
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5563
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp