Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
thời gian thi tuyển công chức xã phường tại tỉnh hà nam năm 2012 sẽ tổ chức khi nảo?
vũ thành công
hà nam
02/11/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Việc thi tuyển công chức xã, phường phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và do UBND các huyện, TP tổ chức, đề nghị bạn hỏi phòng Nội vụ các huyện, TP để được tư vấn cụ thể.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5680
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5679
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục hành chính
  • Công chức