Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass1C2E389C971E4DF1B12E9A2880DEF740>Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hiện tại tôi đang muốn thành lập một chi nhánh trực thuộc công ty. Nhưng trong biểu mẫu : BM-HAPI-07-24 có phần nghành nghề kinh doanh bao gồm 3 cột là: stt, Tên nghành và Mã nghành. Tôi chưa hiểu chỉ tiêu này phải điền như thế nào cho hợp lý. Giả sử theo bảng phân nghành công ty tôi có &quot; Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính : mã nghành 3000&quot; vậy cách điền như vậy có đúng không và trong trường hợp công ty tôi hoạt động về lĩnh vực &quot; Thương mại điện tử&quot; Các dịc</div>
Nguyễn Hữu Tân
Hà Nam
06/08/2010
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Kính gửi Anh Nguyễn Hữu Tân! hiện nay tại Trang Thông tin doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Nam có đăng tải toàn văn Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Anh có thể truy cập theo đường link dưới đây để tra cứu: http://www.hapi.gov.vn/portals/default.aspx?portalid=11&tabid=140&newsid=1347 Trân trọng.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5979
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:5965
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp