Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass0B0F79842B914916B8D6FBEF0A99AD9B>Nhà tôi có một cái ao gia công khoảng 500m2, hiện đang sử dụng để thả cá. Nay, tôi muốn đổi 500m2 ruộng đang sử dụng sang sử dụng cái ao đó (có nghĩa là tôi sẽ trả lại 500m2 ruộng và sử dụng 500m2 ao giống như đất ruộng). Việc chuyển đổi như vậy có được không? Rất mong UBND huyện giải đáp giúp.</div>
Lã Xuân Hùng
Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam
17/09/2010

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Chúng tôi xin cám ơn ông đã tham gia chương trình bạn đọc hỏi cơ quan chức năng trả lời trên công thông tin điện tử của huyện Bình Lục.

   Trong câu hỏi của ông, chúng tôi chưa biết được thửa đất ao 500m2 đó có đủ điều kiện để tham gia quy đổi ruộng đất nông nghiệp hay không. Để biết được thửa đất có đủ điều kiện để tham gia quy đổi rượng đất nông nghiệp hay không, xin mời ông liên hệ với UBND xã Bối Cầu để được giải thích chỉ tiết và cụ thể hơn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5875
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5873
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp