Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass626D6A380AF840DEAA970560C5697DEE>Năm 2010 tốt nghiệp Đại học Luật với tấm bằng cử nhân loại khá, sau đó kết hợp công việc tại văn phòng luật sư tôi lại theo học và tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư tại Học viện tư pháp. Kể từ khi bước chân vào cánh cửa trường đại học cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn ao ước được góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương ngày càng giày đẹp. Tuy nhiên, do làm việc xa nhà nên tôi không năm bắt được thông tin, cũng như các kỳ thi tuyển công chức tại UBND huyện. Do đó, tôi muốn hỏi khi nào huyện Duy Tiên tiến hành thi tuyển công chức? và những ban ngành có nhu cầu tuyển công chức tốt nghiệp Đại học Luật? Rất mong nhận được sự phản hồi của quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn!</div>
Nguyễn Thị Thìn
0987 685 526
Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
07/11/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: - Số lượng biên chế công chức của UBND huyện do cấp tỉnh giao. + Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển theo từng ngạch công chức trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được giao. + Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế công chức được giao năm 2011 và số công chức hiện có được xác định đã đủ nên năm 2011 huyện Duy Tiên không đăng ký số lượng công chức cần tuyển. Việc thi tuyển công chức do UBND tỉnh Hà Nam tổ chức, trước khi tổ chức thi tuyển Sở Nội vụ tỉnh có Công văn để các đơn vị đăng ký số lượng công chức cần tuyển và việc thi tuyển được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở. - Đối với UBND huyện thì các phòng: Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND huyện và một số phòng, ban có nghiệp vụ liên quan có nhu cầu tuyển công chức tốt nghiệp Đại học Luật.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5786
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5784
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp