Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass904E7B76E9A64112B8FD194CD77F084A>Tôi tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội năm 2010 và hiện nay đã tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư và mong muốn được dự kỳ thi tuyển công chức tại tỉnh Hà Nam, vì vậy tôi muốn hỏi khi nào UBND tổ chức thi tuyển công chức? và tuyển vào những ban ngành nào? Rất mong nhận được sự phản hồi từ quý cơ quan. Trân trọng cảm ơn</div>
Nguyễn Thị Thìn
0987 685 526
Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
09/11/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Dự kiến vào tháng 11, 12 năm 2011 thông báo và tháng 6 năm 2012 sẽ tổ chức thi

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp