Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassF6EF56F12F1D4C14A14FC505C8497E0A>Cho tôi hỏi, Năm 2012, tỉnh Hà Nam, có thi tuyển công chức không? Và việc thông báo thi tuyển được đăng trên những phương tiện thông tin đại chúng nào?</div>
vũ thành công
0973420520
Hà nam
12/11/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Dự kiến vào tháng 11, 12 năm 2011 thông báo và tháng 6 năm 2012 sẽ tổ chức thi

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp