Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Bố tôi năm nay 54 tuổi, đã công tác ở HTX được hơn 20 năm và hiện tại công tác tại UBND xã, vì trước đây chưa có luật HTX nên bố tôi không được đóng BHXH, nếu tính từ thời gian được đóng BHXH đến khi nghỉ hưu (60 tuổi) thì thời gian tham gia BHXH của bố tôi chỉ được 12 năm. Nếu theo luật BHXH thì bố tôi không được hưởng chế độ BHXH, tuy nhiên trước đây bố tôi đã có thời gian phục vụ trong quân ngũ 7 năm và có tham gia BHXH, tôi không biết nhà nước đã có chính sách gì đối với quân nhân về phục vụ công tác tại địa phương hay không? liệu bố tôi có được tính thời gian trong quân ngũ vào thời gian tham gia BHXH hay không? nếu tính cả 7 năm thì tổng thời gian tham gia BHXH là 18 năm và đủ điều kiện để hưởng chế độ BHXH.
Hoàng Văn Chiến
Thanh Liêm, Hà Nam
17/09/2010
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5589
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5588
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Doanh nghiệp
  • Chính sách nhà nước