Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
em xin hỏi chỉ tiêu công chức của huyện thanh liêm năm nay có bao nhiêu chỉ tiêu? khi nào thì có đợt thi công chức? em tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng và muốn xin về huyện thì cần phải làm thủ tục gì? em xin chân thành cảm ơn
vũ văn hiếu
thanh liêm hà nam
17/11/2011
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính