Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Xin cho tôi hỏi năm 2011 sở thông tin và truyền thông có tuyển dụng công chức, viên chức hay không? mốc thời gian khi nào?Tôi xin chân thành cảm ơn!
Cù Thị Hiền
Xã An Nội- Huyện Bình Lục-Hà Nam
20/11/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Năm 2011, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đăng ký tuyển dụng 01 công chức. Tiêu chuẩn cụ thể do Sở Nội vụ công bố khi tổ chức thi tuyển./.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính