Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Em trai tôi là sinh viên và được hướng chế độ của con bệnh binh nhưng năm ngoái (2010) em tôi chỉ được hưởng 1 phần chế độ của con bệnh bình, số còn lại cán bộ Phòng Lao động Thương bình và Xã hội xã Đồng Lý nói sẽ được nhận vào năm sau (2011). Nhưng đến đợt nhận chế độ sinh viên con bệnh bình của năm nay (2011) em tôi vẫn không được nhận số tiền còn lại và cán bộ Phòng Lao động Thương bình và xã hội xã nói em tôi không có trong danh sách được nhận chế độ. Vậy xin cho tôi biết sự việc này là thế nào? Em tôi có được nhận nốt tiền chế độ sinh viên con bệnh binh của năm trước không? Nếu có thì em tôi đến đâu để nhận? Tôi xin trân thành cảm ơn.
Nguyễn Thị Minh Hà
Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
28/11/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Do nội dung câu hỏi của bạn không cho biết họ tên, địa chỉ,số thẻ bệnh binh của bố(mẹ) bạn- người đang được hưởng chế độ bệnh binh như bạn nêu vì vậy chúng tôi không thể xác minh trường hợp của bạn được. Để được trả lời, bạn cần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết nêu trên./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5470
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5469
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Doanh nghiệp
  • Giáo dục phổ thông
  • Thủ tục hành chính
  • Thủ tục hành chính