Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass5AB5F779ED114EF1A923581E999D85D5>Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính và đang đi làm trên Hà Nội nhưng tôi đang có nhu cầu tìm việc tại Hà Nam, nhưng tôi thấy việc làm ở Hà Nam thật khó, tôi không biết vào đâu để biết thông tin tuyển dụng </div>
Nguyễn Thị Hà Giang
Lý Nhân-Hà Nam
01/12/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Bạn có thể xem thông tin tại Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5852
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5850
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp