Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass58486E67118B49009E26ADD6D9697809>Tôi đã tốt nghiệp trường ĐHGTVT. Cho tôi hỏi năm 2012 sở GTVT Hà Nam có thi tuyển công chức không? Tôi xin chân thành cảm ơn!</div>
Lê Quang Minh
0986251750
Thanh Liêm-Hàn Nam
05/12/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Theo phân cấp hiện hành thi tuyển công chức thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hà Nam và điều động về Sở GTVT Hà Nam. Nội dung trên đề nghị anh liên hệ với Sở Nội vụ Hà Nam để được trả lời.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6044
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6030
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp