Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass8F2C1B38889C4DC58698A4B620427B5B>Em trai tôi là sinh viên con bệnh binh. Năm 2010 em tôi chỉ nhận được một phần chế độ của sinh viên con bệnh binh. Số còn lại cán bộ Phòng Lao động Thương bình và Xã hội của xã nói do em tôi ra trường nhưng chưa có bằng tốt nghiệp nên sẽ nhận vào năm sau (2011). Sang đến năm nay trong đợt nhận chế độ sinh viên con bệnh binh em tôi lại không có trong danh sách được nhận. Vậy tôi muốn hỏi em tôi có được nhận nốt số tiền còn lại không, và nếu nhận thì đến đâu để nhận? Tên bố tôi là Nguyễn Huy Đức là bệnh binh 2/3 với Giấy chứng nhận số 29747, địa chỉ: xã Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn.</div>
Thương Huyền
Đồng Lý - Lý Nhân - Hà Nam
06/12/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: - Đợt 1 năm 2010, Phòng Lao động TB&XH huyện triển khai xét duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với con đối tượng chính sách người có công, sinh viên Nguyễn Huy Hùng mới được giải quyết Học kỳ I năm học (2009-2010) với số tiền 4.410.000 đồng. Kỳ 2 năm học (2009-2010) sinh viên Hùng chưa có bằng tốt nghiệp để phòng phòng làm căn cứ tính trợ cấp. Sau đó phòng Lao động TB&XH tiếp tục triển khai xét duyệt thêm 02 đợt trường hợp Nguyễn Huy Hùng vẫn chưa có hồ sơ để thẩm định xét duyệt. - Đợt 1 năm 2011 Phòng Lao động TB&XH huyện triển khai xét duyệt hồ sơ và đã chi trả đối với con đối tượng chính sách người có công đang theo học tại các cơ sở giáo dục- đào tạo năm học (2010-2011). Các trường hợp còn tòn sót của những năm trước duyệt truy lĩnh vào đợt 2 năm 2011 Phòng đang lập kế hoạch chi trả vào tháng 12/2011. Khi có trợ cấp cán bộ LĐTB&XH xã Đồng Lý sẽ thông báo cho ông đến UBND xã để nhận trợ cấp./.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5877
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5875
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp