Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Nơi nào trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều trang trại chăn nuôi nhất? Đối tượng nuôi trọng tâm của tỉnh là gì?
Trần Văn Trịnh
C3 - 34A Trần Phú - Điện Biên - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
12/12/2011
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam nơi tập trung nhiều trang trại chăn nuôi lớn là địa bàn huyện Bình Lục. Đối tượng nuôi trọng tâm của tỉnh là chăn nuôi lợn.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5685
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5684
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính