Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
UBND huyện Thanh Liêm
Kính gửi UBND huyện Thanh Liêm (Phòng Lao động thương binh và xã hội), tôi muốn biết hiện nay em trai tôi học đại học và được nhà trường xếp vào danh sách được miễn giảm học phí (diện miền núi, nhưng vẫn phải đóng học phí tại trường và về địa phương nhận lại) nhưng khi xuống UBND xã thì được cán bộ xã trả lời rằng không được miễn vì phải miền núi cao mới được miễn như vậy có đúng không? nếu được miễn thì xin hỏi thủ tục để được miễn là gì? cơ quan nào chi trả? và bao giờ thì được nhận lại tiền miễn giảm đó? xin trần thành cảm ơn!
Phạm Anh Tuấn
Thanh Tân_ Thanh Liêm
13/12/2011
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5685
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5684
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính