Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass35F2B1F656714B5C82BA2F98CC667E3D>Trong năm 2012, tỉnh ta có đợt thi tuyển công chức không ah? Và có đăng tin tuyển dụng trên website: hanam.gov.vn không?</div>
Nguyễn Thị Hương Lan
0974762567
Liêm Chung - Phủ Lý - Hà Nam
30/12/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Tỉnh Hà Nam đã tổ chức thi công chức vào cuối tháng 6 năm 2012, thông tin về đợt thi tuyển được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp