Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Trong năm 2012, tỉnh ta có đợt thi tuyển công chức không ah? Và có đăng tin tuyển dụng trên website: hanam.gov.vn không?
Nguyễn Thị Hương Lan
Liêm Chung - Phủ Lý - Hà Nam
30/12/2011

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Tỉnh Hà Nam đã tổ chức thi công chức vào cuối tháng 6 năm 2012, thông tin về đợt thi tuyển được đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5685
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5684
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Thủ tục hành chính