Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass9F133D3E78F54C93B8BFE4F84FE31940>Tôi đã có bằng Th.s Công nghệ kỹ thuật và đang nghiên cứu chương trình đào tạo Ts Công nghệ kỹ thuật. Tôi học theo hình thức tự túc kinh phí,tôi đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài( Có khả năng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ)! Xin kính mong quý sở cho tôi biết chế độ đãi ngộ của Tỉnh Hà Nam đối với đối tượng đã có bằng Th.s, T.s và các thủ tục cần thiết khi thi tuyển công chức đầu vào!</div>
Nguyễn Hải Hoàng
Duy Tiên - Hà Nam
27/01/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Văn phòng UBND Tỉnh, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:6046
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:14
Câu hỏi đã trả lời:6032
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp