Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassA8BF9DE89FFA4F0B961584011FDB0356>Hộ khẩu hiện tại của tôi là ở xã Duy Minh, huyện Duy Tuên, tỉnh Hà Nam. Hộ khẩu của chồng tôi hiện ở Thái Bình. Tôi muốn nhập hộ khẩu cho con vào nhà bác ruột (địa chỉ: Phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) có được không? Nếu được thì tôi phải làm những thủ tục gì?</div>
Nguyễn Thị Yến
03513501987
Duy Minh - Duy Tiên - Hà Nam
01/02/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Mời bạn liên hệ với Công an Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5932
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:13
Câu hỏi đã trả lời:5919
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp