Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Sở Nội vụ
Toi muon hoi trong nam 2010 Cuc thi hanh an dan su tinh Ha Nam da to chuc thi tuyen cong chuc chua ? Neu chua to chuc thi tuyen cong chuc thi se to chuc vao thoi gian nao ? Cam on,rat mong som nhan duoc cau tra loi !
Doan Phuong Thuy
My Duc- Ha Noi
28/09/2010
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5564
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5563
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp