Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi có một thắc mắc muốn được Sở nội vụ giải đáp giúp tôi. Hiện nay tôi đang hưởng lương bậc 4/12 ngạch cán sự. Thời gian nâng lương lần sau của tôi là tháng 6/2012.Tháng 2/2012 tôi có bằng đại học .Vậy tôi xin hỏi trường hợp của tôi thì sẽ được chuyển xếp lương như thế nào? Thời gian nâng lương kỳ sau của tôi là khi nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Lê Ngọc Lân
Hôi động - Đức Lý - Lý Nhân - Hà Nam
07/02/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Việc chuyển xếp lương của đồng chí phải thông qua kỳ thi nâng ngạch do hội đồng thi của tỉnh tổ chức. Khi trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch thì sẽ được xếp vào bậc 2/9, ngạch Chuyên viên. Thời gian tính nâng lương lần sau kể từ tháng 6 năm 2012

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5699
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5696
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Thủ tục hành chính