Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass6BA0FC7F76BB4AD8AEF364761EB945CE>tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hệ chính quy, nay tôi muôn thi công chức tại Hà Nam. Do đó tôi muốn hỏi năm nay tỉnh Hà Nam có thi tuyển công chức không và nếu có thì là ngày nào và tôi phải liên hệ với cơ quan nào để thi tuyển. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn.</div>
Nguyễn Thị Sắc
Nhật Tân - Kim Bảng - Hà Nam
07/02/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:


Đợt thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh được tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam http://www.hanam.gov.vn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp