Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClassDBE0502BA2BE46B5B2B21445022BA53F>Tôi sinh ngày 27/10/1989, tôi đang la sinh viên năm cuối trường ĐH Giao Thông Vận Tải TP. HCM, tháng 07/2012 tôi sẽ tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tôi muốn tình nguyện nhập ngũ phục vụ tổ quốc. Tôi muốn hỏi đợt tuyển quân sau tháng 07/2012 là khi nào? Tôi xin cảm ơn !</div>
Vũ Khương Duy
0979901363
xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
13/02/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 1981 đã được sửa đổi bổ sung năm 1990, 1994, 2005 và Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 10/11/2010 của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm: 1. Tuổi đời: Công dân nam từ đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. 2. Tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ quốc phòng và Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc thủ tục tuyển chọn vào phục vụ quân đội. - Có nhận thức chính trị đúng đắn, trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Có lai lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt được quần chính nhân dân cư trú tín nhiệm. 3. Tiêu chuẩn về sức khoẻ: Những công dân có sức khoẻ quy định tại Thông tư liên Bộ y tế- Bộ Quốc phòng về việc khám sức khoẻ thực hiện Luật NVQS. Những công dân khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị) nghiện ma tuý, nhiễm HIV, AIDS không gọi nhập ngũ vào quân đội. 4. Tiêu chuẩn về học vấn: Tuyển chọn và gọi những công dân có trình độ học vấn lớp 8 trở lên, những địa phương thực sự có khó khăn không đảm bảo chỉ tiêu thì tuyển một số có trình độ lớp 7. Như vậy trường hợp của công dân Vũ Khương Duy hỏi thì độ tuổi và trình độ học vấn đủ tiêu chuẩn nhập ngũ; còn tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khoẻ thì phải được cấp uỷ, chính quyền địa phương và các ngành liên quan kiểm tra xét duyệt cụ thể. * Một số mốc thời gian chính trong quy trình tuyển quân đợt 2 năm 2012 của huyện Lý Nhân như sau: - Công tác sơ tuyển vào cuối tháng 5 năm 2012. - Khám tuyển NVQS vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2012. - XÉt tuyển qua các cấp trong tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2012. - Ra lệnh gọi nhập ngũ trước ngày 20 tháng 8 năm 2012. - Tổ chức giao quân vào ngày 7 tháng 9 năm 2012. Căn cứ vào mốc thời gian trên, công dân Vũ Khương Duy muốn tình nguyện nhập ngũ phục vụ Tổ quốc thì báo cáo với nhà trường xin lại Giấy chứng nhận đăng ký NVQS và đề nghị nhà trường có thông báo hết thời hạn học tập tại trường của bạn gửi về ban CHQS huyện Lý Nhân để làm hồ sơ thực hiện NVQS và bản thân bạn phải có mặt ở địa phương trong thời điểm nêu trên để địa phương thực hiện quy trình tuyển chọn nếu đủ điều kiện thì tiến hành gọi nhập ngũ.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5779
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5777
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp