Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass09B64A6624634C4398EB635444DAF22C>nam 2012 tinh ha nam co thi tuyen cong chuc khong? neu co thi tuyen cong chuc thi thi tuyen vao thang nao?</div>
nguyen quang thieu
0988 766 806
duy tien ha nam
20/02/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:


Đợt thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh được tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam http://www.hanam.gov.vn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5767
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:2
Câu hỏi đã trả lời:5765
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp