Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
nam 2012 tinh ha nam co thi tuyen cong chuc khong? neu co thi tuyen cong chuc thi thi tuyen vao thang nao?
nguyen quang thieu
duy tien ha nam
20/02/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:


Đợt thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh được tổ chức thi vào 02 ngày 30/6 và 01/7/2012, mời bạn xem thêm tại Website Hà Nam http://www.hanam.gov.vn.

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp