Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
hóa đơn tự in và hóa đơn mua chi cục thuế cái nào tiện hơn?khi có vấn đề về hóa đơn thì hóa đơn nào bị phạt nhìu hơn?
le thi ngoc quy
462/1 CMT8,P11,Q 3,TP.HCM
21/02/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Câu hỏi của bạn không thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của cơ quan tài chính. Đề nghị bạn chuyển câu hỏi đến cơ quan thuế.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp