Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
<div class=ExternalClass497AC14DB00541A8922F795813FEE487>hóa đơn tự in và hóa đơn mua chi cục thuế cái nào tiện hơn?khi có vấn đề về hóa đơn thì hóa đơn nào bị phạt nhìu hơn?</div>
le thi ngoc quy
0932821216
462/1 CMT8,P11,Q 3,TP.HCM
21/02/2012
Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau: Câu hỏi của bạn không thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của cơ quan tài chính. Đề nghị bạn chuyển câu hỏi đến cơ quan thuế.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5851
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:3
Câu hỏi đã trả lời:5848
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp