Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi đã có bằng Thạc sĩ Lâm nghiệp và có nguyện vọng công tác tại tỉnh Hà Nam, tôi được biết tỉnh có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực có trình độ, vậy tôi phải liên hệ với cơ quan nào? và thủ tục như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn!!
Vũ Văn Hùng
Nam Định
24/02/2012
Nội dung bạn hỏi không thuộc phạm vi trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vì vậy chúng tôi đã chuyển câu hỏi của bạn đến Sở Nội vụ để được trả lời cụ thể. Bạn có thể bấm vào đây để xem tình trạng câu hỏi của bạn !.
Rất cảm ơn bạn đã tham gia chuyên mục Hỏi - Đáp của chúng tôi.
Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp