Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chi tiết

Thông tin trả lời
Tôi đã có bằng Thạc sĩ và có nguyện vọng công tác tại tỉnh Hà Nam, tôi được biết tỉnh có chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực có trình độ, vậy tôi phải liên hệ với cơ quan nào? và thủ tục như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn!!
Vũ Văn Hùng
Nam Định
24/02/2012

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ Hà Nam để được cun cấp thông tin chi tiết về chính sách ưu tiên thu hút nguồn nhân lực Địa chỉ: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Điện thoại: 03513-852-706

Thống kê Hỏi - Đáp
Tổng số câu hỏi:5566
Câu hỏi mới nhận:0
Câu hỏi đang trả lời:1
Câu hỏi đã trả lời:5565
Lĩnh vực được quan tâm nhất
  • Doanh nghiệp
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Công chức
  • Chính sách nhà nước
  • Đấu thầu, mua sắm công
  • Doanh nghiệp